چکیده متن

مرحله پس از تحلیل فرآیندها، با توجه به چرخه حیات مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، بازطراحی فرآیندها است. همواره ایده‌های بهبود زیادی به ذهن ذی‌نفعان و افراد حاضر در جلسات تحلیل فرآیند می‌رسد. اما این جلسات جهت پیاده‌سازی ایده‌ها بر روی فرآیند و تهیه مدل بهبود یافته کافی نبوده و نیاز به مرحله‌ای دیگر وجود دارد. این […]

اشتراک گذاری

دلایل بازطراحی فرآیندها


مرحله پس از تحلیل فرآیندها، با توجه به چرخه حیات مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، بازطراحی فرآیندها است. همواره ایده‌های بهبود زیادی به ذهن ذی‌نفعان و افراد حاضر در جلسات تحلیل فرآیند می‌رسد. اما این جلسات جهت پیاده‌سازی ایده‌ها بر روی فرآیند و تهیه مدل بهبود یافته کافی نبوده و نیاز به مرحله‌ای دیگر وجود دارد. این مرحله بازطراحی فرآیندها نام دارد.

مشکلی که در اینجا مطرح می‌شود، غیرنظام‌مند بودن ذات بازطراحی فرآیندها و در عوض عملی خلاقانه بودن است. به همین دلیل ممکن است بسیاری از ایده‌های بهبود فراموش‌شده یا از دست بروند. البته روش‌های مناسبی جهت دسترسی به گزینه‌های بیش‌تر جهت بازطراحی وجود دارد.

درمورد تحلیل فرآیندها که مرحله پیش از بازطراحی است، می‌توانید در مقالات پیشین اطلاعات بیشتری به دست آورید:

دلایل بازطراحی فرآیندها

جهت افزایش کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان، نیاز به بهبود فرآیندهای آن وجود دارد. برای بهبود، باید فرآیندهای فعلی سازمان را بازطراحی کرد.

بازطراحی فرآیندها در دوحالت صورت می‌گیرد.

  • وقتی که فرآیند از ابتدا خوب طراحی نشده است. در این صورت نیاز به بازطراحی فرآیند و بهبود آن وجود خواهد داشت.
  • وقتی که فرآیند از ابتدا به خوبی طراحی شده‌است، اما گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و یا تغییرات ایجادشده در سازوکار قانونی، نیاز به بازطراحی فرآیند در جهت بهبود آن را به وجود آورده است.

در حالت دوم، به دو دلیل عمده بازطراحی انجام می‌شود. اولین دلیل طبیعت ارگانیک سازمان‌هاست.  به این معنی که سازمان‌ها با گذشت زمان تکامل یافته و روز‌به‌روز بر پیچیدگی آن‌ها افزوده خواهد شد به طوری که متناسب با این تکامل نیاز به بهبود فرآیندهای سازمان وجود خواهدداشت.

 دلیل دیگری که نیاز به بازطراحی را به وجود می‌آورد، تکامل جهان است. ورود رقبای جدید به بازار، ظهور فناوری‌های نوین، تغییر اولویت‌های مشتریان و مردم و در کل تغییرات ایجادشده در محیط خارجی سازمان، به گونه‌ای است که برای پاسخ‌گویی به آن‌ها باید فرآیندها را بازطراحی کرد.

منبع: Fundamentals of BPM

تنظیم: حسین مرشدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *