BPM Days

BPM Day چیست؟

 BPM Day با هدف تبادل تجربیات پیاده‌سازی مدیریت فرآیندهای کسب و کار در سازمان‌ها و شرکت‌ها، به صورت ماهانه برگزار می‌شود. در هر جلسه از این نشست، یک نفر از کارشناسان مدیریت فرآیند کسب و کار، به ارائه تجربه خود درباره این موضوع خواهد پرداخت. این جلسات، فرصت مناسبی جهت ارتباط با متخصصان مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار و آشنایی با صنایع مختلف استفاده‌کننده از مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار است.

چرا این رویداد مفید است؟

  • یادگیری ادبیات علمی مدیریت فرآیندهای کسب و کار در بخش علمی
  • آشنایی با case های پیاده‌سازی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار در صنایع مختلف
  • آشنایی با متخصصان مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار
  • آشنایی با چالش‌های پیاده‌سازی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار در صنایع مختلف

این رویداد برای چه کسانی پیش‌بینی شده‌است؟

این رویداد برای مدیران فرآیند، مالکان فرآیند در سازمان‌ها، تحلیل‌گران فرآیند، تحلیل‌گران کسب‌وکار، مدیران کسب‌وکار، هر کسی که در امر مدیریت دخالت دارد، افراد علاقه‌مند به حوزه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار پیش‌بینی شده است.

روز ششم: مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

تاریخ برگزاری: ۲۵ آبان ۱۳۹۶

سخنرانان: دکتر کاوه محمد سیروس، مهندس سید حسین موسوی

روز پنجم: طبقه‌بندی فرآیندها به کمک استاندارد PCF

Classification Framework Process

تاریخ برگزاری: ۲۷ مهر ۱۳۹۶

سخنرانان: دکتر اکبر اصفهانی، مهندس علی نداف پور

روز چهارم: طراحی سیستم یکپارچه مدیریت فرآیندهای کسب و کار

تاریخ برگزاری: ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

سخنرانان: دکتر عبدالرحمن حائری، مهندس حسین میرزایی

روز سوم: پیاده‌سازی مدیریت فرآیندهای کسب و کار در مدیریت شهری

تاریخ برگزاری: ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

سخنرانان: دکتر میرسامان پیشوایی، دکتر علی کرمپور

 روز دوم: موانع اجرای پروژه‌های بازمهندسی فرآیندها در سازمان

تاریخ برگزاری:  ۲۲ تیر ۱۳۹۶

سخنرانان: دکتر محمدرضا رسولی، خانم مهندس لیلا نظری

روز اول: تاثیر تغییرات فرهنگی در استقرار نظام مدیریت فرایند کسب و کار

تاریخ برگزاری:  ۲۵ خرداد ۱۳۹۶

سخنرانان: دکتر مهرداد کرمانی، آقای علیرضا بطحایی