چکیده متن
شناسایی فرآیند مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست که به صورت سیستماتیک مجموعه فرآیندهای کسب و کار را مشخص نموده و می‌تواند معیارهای مشخص برای رتبه‌بندی آن‌ها را ارائه نماید. خروجی موضوع شناسایی فرآیند "معماری فرآیند" است، که فرآیندهای کسب‌وکار و روابط بین آن‌ها را ارائه می‌کند. معماری فرآیند ساختاری را برای تعریف محدوده و همچنین دسته‌بندی مدل‌سازی [...]
اشتراک گذاری

شناسایی فرآیند


شناسایی فرآیند مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست که به صورت سیستماتیک مجموعه فرآیندهای کسب و کار را مشخص نموده و می‌تواند معیارهای مشخص برای رتبه‌بندی آن‌ها را ارائه نماید. خروجی موضوع شناسایی فرآیند “معماری فرآیند” است، که فرآیندهای کسب‌وکار و روابط بین آن‌ها را ارائه می‌کند. معماری فرآیند ساختاری را برای تعریف محدوده و همچنین دسته‌بندی مدل‌سازی و بازطراحی فرآیندها ارائه می‌نماید.

در این مقاله روشی جهت شناسایی فرآیندها، بر اساس دو فاز طراحی و ارزیابی ارائه می‌شود. فاز طراحی در رابطه با تعریف لیست اولیه فرآیندها است. فاز ارزیابی، معیارهای مناسب جهت دسته‌بندی فرآیندها را مطرح می‌کند.

ساختار مقاله

در بخش اول این مقاله، سه سطح معماری فرآیندها معرفی شده‌است. این سه سطح عبارت‌اند از:

  • پهنه فرآیندی
  • مدل‌های خلاصه فرآیندی
  • مدل‌های بسط‌یافته فرآیندی

در بخش دوم روش کشف فرآیندها بر مبنای رویکرد دیکمن (Dijkman) توضیح داده شده‌است. این رویکرد در سطح یک معماری فرآیندی بر مبنای دو بعد ” انواع رویداد ” و ” کارکرد کسب‌وکار” تعریف می‌شود. در انواع رویداد، انواع حالت‌هایی که یک فرآیند توسط سازمان انجام می‌دهد مشخص می‌شوند. رویدادها، خدمات یا محصولاتی هستند که توسط شرکت به مشتری ارائه می‌شوند. البته این مشتری‌ها می‌توانند داخلی (دپارتمان‌های سازمان) یا خارجی باشند. کارکردها وظایف یک شرکت را نشان می‌دهند. به عبارت ساده‌تر کارکردها کارهایی هستند که سازمان انجام می‌دهد. هرکدام از این کارکردها شامل زیر کارکردهای دیگر هستند.

در نهایت به طور گام‌به‌گام مراحل شناسایی فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است. این گام‌ها عبارت اند از:

  1. شناسایی انواع رویدادها
  2. شناسایی کارکردهای کسب‌و‌کار برای انواع رویدادها
  3. ساخت یک یا چند ماتریس “انواع رویداد/کارکردهای کسب‌وکار
  4. شناسایی فرآیندها

می‌توانید متن کامل مقاله را دانلود کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *