چکیده متن

در مطلب مقدمه‌ای بر فرآیندکاوی پس از توضیحات کلی در مورد فرآیندکاوی سه سناریوی آن شامل کشف فرآیند، بررسی عدم انطباق‌ها و ارتقا و بهبود فرآیند عنوان شد. در مطلب سناریوی یک فرآیندکاوی، کشف فرآیند تشریح شد. در این مطلب نیز بررسی عدم تطابق‌ها تشریح می‌شود و در پس از آن و در مطلبی جدا […]

اشتراک گذاری

فرآیند کاوی – سناریوی دو:بررسی عدم تطابق فرآیند


در مطلب مقدمه‌ای بر فرآیندکاوی پس از توضیحات کلی در مورد فرآیندکاوی سه سناریوی آن شامل کشف فرآیند، بررسی عدم انطباق‌ها و ارتقا و بهبود فرآیند عنوان شد. در مطلب سناریوی یک فرآیندکاوی، کشف فرآیند تشریح شد. در این مطلب نیز بررسی عدم تطابق‌ها تشریح می‌شود و در پس از آن و در مطلبی جدا ارتقا و بهبود فرآیند توضیح داده خواهد شد.

سناریوی ۲ که در شکل زیر مشخص شده است، به بررسی عدم تطابق‌ها از طریق مقایسه نگاره‌های رویدادی با وضع مطلوب (ایده آل) فرآیندها می‌پردازد. مدل ایده‌آل فرآیندی می‌تواند ورژن بهبودیافته و بهینه شده‌یِ خروجی سناریوی یک باشد؛ همچنین می‌تواند یک فرآیند مستقلِ طراحی شده باشد. فرآیندکاوی فایل‌های نگاره‌های رویدادی را به یک مدل فرآیندی تبدیل کرده و سپس آن را با مدل ایده‌آل مقایسه می‌کند.

به طور مثال همه شرکت‌ها نیاز دارند تا حساب‌های خود را از طریق فرآیندهایی جهت بررسی تراکنش‌های مالی، مدیریت کنند. با استفاده از فرآیندکاوی انحراف‌های موجود از استانداردهای مالی مشخص می‌گردد. این انحراف‌ها جهت تحلیل و بهبود فرآیند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نویسنده:  Indrajit Datta Chaudhuri

ترجمه: عباس بیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *