مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار (BPM)

مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (BPM) ، رهیافت نوینی در حوزه مدیریت سازمان است که به کمک ابزارهای فناوری اطلاعات قصد دارد فرایندهای حرفه را از زمان ایجاد و مستند‌ سازی تا هنگام اجرا، بصورت دقیق مدیریت و کنترل نماید. نتیجه این مدیریت و نظارت بر تمام مراحل چرخه حیات فرآیندها، منجر به بهینه سازی و بهبود آن‌ها خواهد شد.

BPM چند ضابطه را در بر می گیرد تا در محیط ها و بخش‌های متفاوتی در یک سازمان به کارگرفته شود . برخی از این روش‌ها عبارتند از :

۱- مدلسازی فرآیند کسب و کار(Business Process Modeling ): این روش فرآیند را در یک قالب گرافیکی تعریف می‌کند. فرآیندهای مدل شده به طور مستقیم در ضوابط بعدی BPM استفاده می‌شوند. بنابراین مدلسازی فرآیند معمولاً به عنوان شروع کار BPM در نظر گرفته می شود. این مدلها با استفاده از Process Modeler تعریف می شوند (Process Modeler نباید با ابزارهای گرافیکی مانند Visio و Power Point اشتباه گرفته شود .(مدل بدست آمده از اشیایی تشکیل شده که BPM Engine ها می‌توانند به آن‌ها مرتبط شوند .این مدل‌ها از دیاگرام های متفاوتی تشکیل می‌شوند تا ابعاد متفاوتی از سازمان را نمایش دهند. مدل‌ها در یک انبار ساختاریافته نگهداری می‌شوند .
۲- مستندات فرآیند کسب و کار(Business Process Documentation ): مسئول مستندات بهبود یافته توسط فرآیندها است .این بخش مکملی است بر دیاگرام های فرآیندها با استفاده از اشکال و به طور کلی گرافیک، توضیحات عملکردها) آنچه باید انجام شود( و ترتیب کارها یا قدم‌ها. همچنین مستندات بیشتری نیز در رابطه با چگونگی کارهای کسب‌وکار وجود دارد. مواردی مانند دستورالعمل کار، روال‌های کاری استاندارد، قالب‌های اصلی (Master Templates) ، اجزای آموزشی و غیره به دیاگرام‌ها اضافه می شوند تا یک فرآیند مستند شده را ایجاد کنند .
۳- گواهی فرآیند کسب و کار(Business Process Certification): مراقبت از قابلیت فرآیندها برای هماهنگی با استانداردهای مستندات صنعتی مانند ISO و یا با یک Gating Process داخلی. این مورد تأیید می‌کند که فرآیندها قبل از بکارگیری در داخل سازمان با روش مناسبی تأیید وگواهی شده‌اند .
۴- همکاری فرآیند کسب و کار(Business Process Collaboration ): از یک سو فرآیندها را در Intranet یا extranet در اختیار می‌گذارد و از سوی دیگر به کاربران این امکان را می‌دهد تا از دانش چگونگی انجام فرآیند استفاده کنند و از طریق همکاری کاربر و کار، تولید را بهبود بخشند .این بخش از BPM نه تنها فرآیندهای گواهی و مستند شده و آماده برای کلیه کارمندان و بخش ها را می سازد، بلکه با فراهم کردن کارکردهایی برای همکاری کارمندان به آن‌ها این امکان را می دهد که پروژه‌ها، کارها و تراکنش‌ها را در یک کار تیمی مدیریت کنند. به این ترتیب مدیریت دانش (KM) را در سطح کل سازمان توسعه می دهند .
۵- انطباق فرآیند کسب و کار(Business Process Compliancy): فرآیندها را برای تنظیمات داخلی و خارجی آماده می کنند .فرآیندهایی که گواهی شده اند و پذیرا هستند برای انجام ممیزی، دریافت گواهی یا هر دو استفاده می شوند .
۶- بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار(Business Process Optimization ): این ضابطه مسئول بهبود مستمر فرآیندها (CPI) می‌باشد. قابلیت تحلیل کمّیِ یکپارچه نیز برای تشخیص گلوگاه ها و تخمین زمان‌های توان عملیاتی و امکان کاهش هزینه در این ضابطه به کار می‌رود.
۷- اتوماسیون فرآیند کسب و کار(Business Process Automation ): وظیفه این ضابطه یکپارچگی کاربرها، فرآیندها و نرم افزارهای کاربردی مربوطه است. با استفاده از یک موتور مدیریت جریان کار با استفاده از اطلاعات فرآیند BPM ، آنگونه که مدل شده است، می تواند برای مسیردهی و اجرای تراکنش‌های خودکار بکار رود .

 

کاری از : مریم جمشیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنیا برزگر

دنیا برزگر

مطالب مرتبط

یادداشت‌های علمی
Afsaneh

پیاده سازی فرآیند های کسب و کار همواره یکی از چالش های اصلی و مورد توجه فعالین این حوزه و متولیان سیستم ها و روش
مطالعه بیشتر ...

ورود به سایت