چکیده متن
مناطق و سازمان‌هایی که در مراحل اول و دوم بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، در این مرحله که مرحله نهایی و آخرین ارزیابی شرکت کنندگان است، توسط شرکت بهفا ارزیابی خواهند شد. این ارزیابی به صورت حضوری است. کارشناسان شرکت بهفا با حضور در مناطق و سازمان های مربوطه و انجام مصاحبه، شنیدن نظرات و [...]
اشتراک گذاری

آغاز ارزیابی حضوری برگزیدگان جایزه مدیریت فرآیند کسب و کار


مناطق و سازمان‌هایی که در مراحل اول و دوم بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، در این مرحله که مرحله نهایی و آخرین ارزیابی شرکت کنندگان است، توسط شرکت بهفا ارزیابی خواهند شد. این ارزیابی به صورت حضوری است. کارشناسان شرکت بهفا با حضور در مناطق و سازمان های مربوطه و انجام مصاحبه، شنیدن نظرات و دیدن اسناد آن ها، به بررسی و ارزیابی آن ها خواهند پرداخت.

پس از مصاحبه، کارشناسان به امتیازدهی شرکت ها، سازمان ها و شهرداری های مناطق با توجه به پاسخ های آن ها خواهند پرداخت. این امتیازدهی توسط مصاحبه کنندگان انجام خواهد شد.

  • مدلسازی فرآیند
  • تجزیه و تحلیل فرآیند
  • طراحی فرآیند
  • اندازه گیری عملکرد فرآیند
  • تحول فرآیند
  • سازمان فرآیندها
  • مدیریت فرآیند سازمان
  • فناوری مدیریت فرآیند کسب و کار
  • پیاده سازی فرآیند

جهت اطلاع مناطق، شرکت ها و سازمان های مصاحبه شونده، جدول برنامه زمان بندی زیر برای آن ها قابل دسترسی است.

[table_ctn col_nb=”rd_table_3_col”][table_sc values=”1,2,3,4,5,6,7,8″ title=”ردیف”][table_sc values=”4 بهمن,۵ بهمن,۶ بهمن,۹ بهمن,۱۰ بهمن,۱۱ بهمن,۱۲ بهمن,۱۳ بهمن” title=”روز”][table_sc values=”زیباسازی، راه آهن شهری,پایانه ها,میادین، ساماندهی مشاغل,فرهنگی و هنری,منطقه ۱۳، فضای فرهنگی,پسماند، منطقه ۴,منطقه ۱۵، منطقه ۱۶,منطقه ۱″ title=”منطقه/ سازمان/ شرکت”][/table_ctn]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *