چکیده متن

بطور سنتی، سازمان ها، فرآیندهای کسب و کار خود را بر مبنای روش های کیفی، تجزیه تحلیل و مدلسازی می کنند. این روش ممکن است مفید باشد، اما منجربه اتلاف منابع سازمانی ، زمان و هزینه می گردد. علاوه بر این به ندرت به شما یک دیدکلی از سازمان خواهد داد. فرآیندکاوی یک روش مدیریت فرآیند است که با استفاده از داده‌های ثبت شده رویداد‌ها به تحلیل و بررسی فرآیندهای کسب و کار می‌پردازد.

اشتراک گذاری

فواید اجرای فرآیندکاوی در سازمان‌ها


بطور سنتی، سازمان ها،  فرآیندهای کسب‌وکار خود را بر مبنای روش های کیفی، تجزیه تحلیل و مدلسازی می‌کنند. این روش ممکن است مفید باشد، اما منجربه اتلاف منابع سازمانی ، زمان و هزینه می‌گردد. علاوه بر این به ندرت به شما یک دید کلی از سازمان خواهد داد. فرآیندکاوی یک روش مدیریت فرآیند است که با استفاده از داده‌های ثبت شده رویداد‌ها به تحلیل و بررسی فرآیندهای کسب و کار می‌پردازد.  

فرآیندکاوی با ارائه یک رویکرد متفاوت، کسب‌وکار شما را به وسیله مطالعه داده‌ها تجزیه و تحلیل می‌نماید. داده‌های مورد بررسی عموما داده‌هایی نیستند که مستقیما در فرآیند قابل دسترسی باشند.

فرآیندکاوی به کاهش زمان فرآیندهای پرتکرار، دوباره کاری‌ها و افزایش کارایی فرآیند منجر می گردد.

در شکل مقابل به اصلی ترین فواید اجرای فرآیندکاوی اشاره گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *