چکیده متن

چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار به روند کار مدیریت فرآیند اشاره‌کرده و دارای ۶ زیرگام شناسایی فرآیند، مدل‌سازی فرآیند، تحلیل فرآیند، بازطراحی فرآیند، پیاده‌سازی فرآیند و پایش و کنترل فرآیند می‌باشد. زیر گام‌های آن می‌تواند مطابق با شرایط هر سازمان‌ انتخاب شود.

اشتراک گذاری

شش گام چرخه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار


چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار به روند کار مدیریت فرآیند اشاره‌کرده و دارای ۶ زیرگام شناسایی فرآیند، مدل‌سازی فرآیند، تحلیل فرآیند، بازطراحی فرآیند، پیاده‌سازی فرآیند و پایش و کنترل فرآیند می‌باشد.  زیر گام‌های آن می‌تواند مطابق با شرایط هر سازمان‌ انتخاب شود. شناسایی فرآیند به‌عنوان ورودی چرخه مطرح می‌شود. خروجی این گام‌ معماری فرآیندهای سازمان را که شامل دو بخش است در بر می‌گیرد. این دو بخش عبارتند از: تعیین لیست فرآیندها و اولویت‌بندی آن‌ها.

گام بعدی مدل‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار شناسایی شده را شامل می‌شود. مدل‌سازی فرآیندها مجموعه‌ای از فعالیت‌های درگیر در فرآیندهای کسب و کار موجود یا طراحی شده است که  یک دید سراسری و اولیه از سازمان، فرآیندهای اصلی، پشتیبان یا مدیریتی عرضه می‌نماید. خروجی این گام ثبت و به تصویر کشیدن وضع موجود فرآیندهای کسب و کار در یک سازمان می‌باشد.

سومین گام چرخه تحلیل فرآیند است. تحلیل فرآیندهای کسب و کار هم یک دانش است و هم یک هنر است. این گام از مهم‌ترین گام‌ها و جز لاینفک چرخه مدیریت فرآیندهاست. تحلیل فرآیند شامل تحلیل کیفی و کمی است که روش‌های مختلفی دارد و انتخاب روش انجام آن بر خروجی تأثیرگذار است. خروجی تحلیل فرآیند شناسایی نقاط ضعف و فرصت‌های بهبود است.

مرحله دیگر بازطراحی فرآیند است. بازطراحی فرآیند به معنای توجه به تغییر در خود فرآیند از منظر عملیاتی و رفتاری می‌باشد. خروجی این فاز ثبت وضع مطلوب فرآیندهای کسب‌وکار سازمان است.

پنجمین گام چرخه پیاده‌سازی است. اجرای فرآیندهای طراحی/ بازطراحی شده از طریق مستندسازی، آزمایش و گردش کار است. اولویت پیاده‌سازی فرآیندها با فرآیندهای اصلی و پشتیبانی قابل اجرا می‌باشد. خروجی این گام دست‌یابی به مدل فرآیندی قابل اجرا برای سازمان است.

آخرین گام در چرخه پایش و کنترل فرآیندهاست. همه ما می‌دانیم اگر چیزی قابل اندازه‌گیری نباشد، قابل مدیریت و قابل کنترل نیست. همه فرآیندها باید از لحاظ کارکرد و میزان خروجی اندازه‌گیری شوند تا میزان انحراف آن‌ها از وضعیت مطلوب مشخص گردد. خروجی این فعالیت انطباق و بررسی عملکرد فرآیندها می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *