قوانین و مقررات

 

 

 

تمام استفاده‌کنندگان از این سایت، تمامی بندهای قوانین زیر را مورد قبول قرار می‌دهند:

۱- انتشار و استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر منبع مجاز است.

۲- مطالبی که در سایت به صورت رایگان عرضه می‌شود عبارت اند از:

  • مطالب بخش انتشارات
  • وبینارها و فیلم های آموزشی
  • فایل‌های ارائه‌های نشست‌های هم اندیشی و کارگاه‌های آموزشی

۳-ثبت نام جهت شرکت در کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های هم‌اندیشی از طریق این سایت انجام می‌گیرد.

۴- پس از ثبت نام و دریافت وجه، بلیت به ایمیل فرد ارسال می‌شود.

۵-جهت دریافت بلیت شرکت، نیازی به ثبت نام در سایت نمی باشد.