قوانین و مقررات
      تمام استفاده‌کنندگان از این سایت، تمامی بندهای قوانین زیر را مورد قبول قرار می‌دهند: ۱- انتشار و استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر منبع مجاز است. ۲- مطالبی که در سایت به صورت رایگان عرضه می‌شود عبارت اند از:
  • مطالب بخش انتشارات
  • وبینارها و فیلم های آموزشی
  • فایل‌های ارائه‌های نشست‌های هم اندیشی و کارگاه‌های آموزشی
۳-ثبت نام جهت شرکت در کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های هم‌اندیشی از طریق این سایت انجام می‌گیرد. ۴- پس از ثبت نام و دریافت وجه، بلیت به ایمیل فرد ارسال می‌شود. ۵-جهت دریافت بلیت شرکت، نیازی به ثبت نام در سایت نمی باشد.