چکیده متن

ایجاد دفتر مدیریت فرآیندهای کسب و کار مزایای بسیاری برای سازمان‌ها به همراه خواهد داشت. اهم این مزایا کاهش هزینه‌ها،  افزایش بهره‌وری عملیاتی سازمان و حرکت در راستای اهداف استراتژیک سازمان بهمراه می‌باشد. این مزایا با کنترل مناسب فرآیندها و با استفاده از شاخص‌های عملکرد ایجاد خواهدشد. در این مطلب دلایل نشاندهنده ضرورت ایجاد دفتر […]

اشتراک گذاری

دلایل ضرورت ایجاد دفتر مدیریت فرآیندهای کسب و کار


ایجاد دفتر مدیریت فرآیندهای کسب و کار مزایای بسیاری برای سازمان‌ها به همراه خواهد داشت. اهم این مزایا کاهش هزینه‌ها،  افزایش بهره‌وری عملیاتی سازمان و حرکت در راستای اهداف استراتژیک سازمان بهمراه می‌باشد. این مزایا با کنترل مناسب فرآیندها و با استفاده از شاخص‌های عملکرد ایجاد خواهدشد. در این مطلب دلایل نشاندهنده ضرورت ایجاد دفتر مدیریت فرآیندهای کسب و کار تشریح می‌گردد.

۱- ایجاد ارتباط مستقیم و مستقل با مدیران ارشد سازمان

دفتر مدیریت فرآیند کسب و کار باید ارتباط مستقیم با مدیران ارشد سازمان داشته باشد که این امر با ایجاد دفتر مدیریت فرآیند کسب و کار تحقق می‌یابد. تداخل کمتر و کاهش واحدهای واسط موجب عملکرد بهتر، بهینه سازی و بهبود کنترل و مدیریت فرآیندها خواهد بود.

۲- راهنمایی و رهبری در راستای مدیریت فرآیندهای کسب و کار

دفتر مدیریت فرآیندهای کسب و کار نه تنها بر هدایت تیم خود متمرکز خواهد بود، بلکه کانال ارتباطی مناسبی بین مدیران ارشد سازمان خواهد بود که با مشارکت مدیران ارشد سازمان تعریف و جمع‌آوری شاخص‌های کلیدی عملکرد فرآیندها نیز صورت می‌پذیرد.

۳- تمرکز بر فرآیندهای سازمان بصورت حرفه‌ای و اختصاصی

وظیفه این واحد دقیقا و انحصارا مدیریت فرآیندهای کسب و کار است. این واحد با داشتن رویکرد جامع‌تر و وسیع‌تری نسبت به فرآیندهای کل سازمان، واقع‌گرایانه به کنترل و مدیریت فرآیندهای سازمان خواهد پرداخت. دفتر مدیریت فرآیندهای کسب و کار مسئول مدلسازی و تجزیه و تحلیل فرآیندها و جمع آوری الزامات خواهدبود.

۴-نتیجه گرایی

رسیدن به نتایج و اهداف مدیریت فرآیندهای کسب و کار زمانبر است. با توجه به این دیدگاه، دفاتر مدیریت فرآیند کسب و کار همیشه باید مزایای این چشم انداز دراز مدت را توضیح دهند تا اطمینان حاصل شود که نتایج  برای سازمان سودمند است.

 ۵- کاهش درگیری‌ها

دفتر مدیریت فرآیندهای کسب و کار در سازمان نقش یک واسط در گردش فرآیندهای یک سازمان را ایفا خواهد کرد. دفتر مدیریت فرآیندهای کسب و کار تنها به منافع و بهره‌وری یک بخش از سازمان تمرکز نخواهد داشت، بلکه با تمرکز بر تصمیم‌گیری درست، انتخاب گزینه‌ی مناسب برای دستیابی به اهداف استراتژیک و به کاهش درگیری‌ها و افزایش کارایی سازمان کمک خواهدکرد.

 

ترجمه و تنظیم: سپیده جوزدانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *