چکیده متن
متدلوژی PM2 نخستین بار برای فرآیندکاوی در شرکت IBM استفاده شده است. PM2 به منظور پشتیبانی پروژه‌ها در راستای دستیابی به بهبود عملکرد فرآیندی طراحی شده است. این متدلوژی دامنه‌ی گسترده‌ای از فرآیندکاوی و تکنیک‌های مربوط به آن را پوشش می‌دهد. متدلوژی PM2 از 6 گام تشکیل شده است که هر کدام از گام‌ها به [...]
اشتراک گذاری

فرآیندکاوی با استفاده از متدلوژی PM2


متدلوژی PM2 نخستین بار برای فرآیندکاوی در شرکت IBM استفاده شده است. PM2 به منظور پشتیبانی پروژه‌ها در راستای دستیابی به بهبود عملکرد فرآیندی طراحی شده است. این متدلوژی دامنه‌ی گسترده‌ای از فرآیندکاوی و تکنیک‌های مربوط به آن را پوشش می‌دهد. متدلوژی PM2 از ۶ گام تشکیل شده است که هر کدام از گام‌ها به چندین ورودی و خروجی مرتبط هستند. ورودی‌ها و خروجی‌ها ۳ نوع کلی دارند: ۱) براساس اهداف، ۲) براساس داده‌ها، ۳) براساس مدل‌ها.

اهداف را می‌توان در قالب سوالات پروژه توضیح داد. داده‌ها نیز در دو حالت داد‌های خام و نگاره‌های رویداد دسته بندی می‌شوند. مدل‌ها نیز شامل مدل فرآیندی و مدل تحلیلی می‌شوند. مدل فرآیندی ترتیب فعالیت‌ها را مشخص ‌می‌نماید و مدل تحلیلی هرنوع مدل دیگری است که بصیرت‌هایی نسبت به فرآیند به افراد ارائه می‌دهد. در شکل ۳ متدلوژی پروژه مشاهده می‌شود.

در مرحله‌ی یک سوالات پروژه مشخص شده و منابع اطلاعاتی شناسایی می‌شوند. در مرحله دو داده‌های خام از سیستم‌های اطلاعاتی استخراج می‌شود. در مرحله سه این داده‌های خام از طریق داده‌کاوی به نگاره‌های فرآیندی تبدیل می‌شوند. سپس در مرحله چهار به کاوش فرآیند و تحلیل پرداخته می‌شود. پس از آن در مرحله پنج، خبرگان و تحلیل‌گران فرآیند به ارزیابی پرداخته و ایده‌های بهبود طراحی می‌شود و در نهایت در مرحله شش، فرآیند بهبود داده‌ می‌شود.

نویسنده:  VAN DER AALEST

مترجم: عباس بیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *