سمینار

سمینارهای آموزشی چیست؟

تغییر و تحولاتی که در محیط کسب‌وکار و سبک زندگی امروزه بوقوع می‌پیوندد، عمدتاً مستلزم آماده‌سازی نیروی انسانی است. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیت‌هایشان را ادامه داده و برکارایی خود بیفزایند. اهمیت نیروی انسانی تا حدی است که برخی صاحب‌نظران  بر این عقیده هستند که آنچه در نهایت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می‌کند، منابع انسانی آن کشور است، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر. این منابع انسانی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کنند، سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به وجود می‌آورند و توسعه ملی را پیش می‌برند. بنابراین آموزش و بهسازی، کوشش مداوم و برنامه‌ریزی شده  منجر به توسعه دانش فردی و گروهی افراد می‌شود. سمینارهای آموزشی نمایندگی انحصاری انجمن بین‌المللی مدیریت فرآیندهای کسب و کار دارای دو نوع سمینارهای سفارشی سازمان‌ها و سمینارهای عمومی دانشگاهی می‌باشد.

سمینار عمومی دانشگاهی

این سمینارها با هدف انجام مسئولیت‌ اجتماعی نمایندگی و به منظور آشنایی دانشجویان با مبحث مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، با محوریت برقراری ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه، جهت ترویج دانش عملیاتی BPM برگزار می‌شود.

سمینارهای سفارشی سازمان‌ها

جاری‌سازی مفاهیم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار در سازمان تنها با اجرای پروژه‌های مدیریت فرآیند میسر نخواهد بود و فرآیندگرایی سازمان در نیل به اهداف استراتژیک مدیریت فرآیند ضروری به نظر می‌رسد. به همین دلیل آموزش‌های سازمانی در این حوزه و تربیت کارکنان سازمان جهت ایجاد نگرش فرآیندی در آن‌ها که منجر به جلب مشارکت کارکنان در اجرای پروژه‌های مدیریت فرآیند خواهد شد، به میزان قابل توجهی مسیر حرکت در چرخه BPM را هموار می‌نماید. از این‌رو بنابر درخواست سازمان‌ها، نمایندگی ایرانی انجمن به پشتوانه تجارب کسب شده از همکاری با نهادهای مختلف در زمینه‌های اجرایی و آموزشی و با استفاده از تکنیک‌ها و شیوه‌های نوین علمی و آموزشی و مطالب به‌روز دنیا در حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار، مفاهیم نظری و فعالیت‌های عملی را در کنار هم گرد آورده و در اختیار سازمان‌ها به این حوزه قرار می‌دهد.

سمینار سازمانی مدیریت فرآیندهای کسب و کار

محل برگزاری: شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع

مدت دوره: ۶ ساعت

بازتاب برگزاری در سایت بهفا

بازتاب برگزاری در خبرگزاری مهر

سمینار سازمانی مدیریت فرآیندهای کسب و کار

محل برگزاری: شهرداری اصفهان

مدت دوره: ۱۶ ساعت

بازتاب برگزاری در خبرگزاری مهر

سمینار دانشگاهی مدیریت فرآیندهای کسب و کار

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی

مدت دوره: ۱۸ ساعت

دریافت فایل‌های مرتبط با دوره

سمینار دانشگاهی مدیریت فرآیند کسب‌وکار

محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی

مدت دوره: ۲ ساعت

دریافت فایل‌های مرتبط با دوره

سمینار سازمانی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار

محل برگزاری: شرکت بهره‌برداری مترو تهران

مدت دوره: ۲ ساعت

بازتاب دوره

سمینار سازمانی مدیریت فرآیندهای کسب و کار

محل برگزاری: شهرداری منطقه ۱۷ تهران

مدت دوره: ۳۲ ساعت

بازتاب برگزاری دوره