گواهینامه‌های افراد شرکت کننده در ایونت‌ها در سایت موجود بوده و امکان رهگیری آن توسط دیگر افراد وجود دارد. کافی است با ورود به صفحه بعد و وارد کردن کد مربوطه، گواهینامه را ببینید.