ثبت تجربه جهت ارائه در BPM Day

رویداد BPM Day با هدف تبادل تجربیات پیاده‌سازی مدیریت فرآیندهای کسب و کار در سازمان‌ها و شرکت‌ها، به صورت ماهانه برگزار می‌شود. در هر جلسه از این نشست، یک نفر از کارشناسان مدیریت فرآیند کسب و کار، به ارائه تجربه خود درباره این موضوع خواهد پرداخت.
نمایندگی ABPMP ایران پذیرای تجربیات سازمان‌هادر زمینه مدیریت فرآیندها می‌باشد. پس از ارسال خلاصه‌ای از تجربه در قالب فایل pdf، با هماهنگی‌های لازم جهت ارائه آن در نشست هم‌اندیشی انجام خواهد شد.

فرم ثبت تجربه

 

اعتبارسنجی