چکیده متن

شرکت بهفا به عنوان نماینده انحصاری انجمن حرفه ای مدیریت فرآیند کسب و کار (abpmp) در ایران به درخواست شهرداری تهران اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار در مناطق شهرداری تهران نموده است. این دوره های آموزشی که توسط دکتر کرمانی، ارائه می شود، با مقدمه ای از مدیریت فرآیندهای […]

اشتراک گذاری

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار در شهرداری مناطق تهران


شرکت بهفا به عنوان نماینده انحصاری انجمن حرفه ای مدیریت فرآیند کسب و کار (abpmp) در ایران به درخواست شهرداری تهران اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار در مناطق شهرداری تهران نموده است. این دوره های آموزشی که توسط دکتر کرمانی، ارائه می شود، با مقدمه ای از مدیریت فرآیندهای کسب وکار آغاز می شود. در این مقدمه تعریف فرآیند و اجزای آن مورد بررسی و توضیح قرار می گیرد.

در ادامه تفاوت های فرآیند و وظیفه، انواع فرآیند و متدولوژی مدیریت فرآیند کسب و کار توضیح داده می شود. هم چنین سنجه های ارزیابی عملکرد معرفی می شود.

ذر جلسات بعد چرخه عمر مدیریت فرآیند کسب و کار معرفی می شود. پس از آن نحوه نمایش فرآیندهای کسب و کار به زبان های مختلف به طور مختصر و اجمالی توضیح داده می شود. سپس نحوه تحلیل کمی و کیفی فرآیند آموزش داده شده و درنهایت بازطراحی فرآیند مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

برگزاری این کارگاه که در سال ۹۴ در شهرداری منطقه ۱۶ انجام شده بود، در منطقه ۱۷ آغاز شده است. این کارگاه ها به مدیران مجموعه کمک می کند با کسب دید فرآیندگرایی وظیفه خود را بهتر انجام داده و کارآیی و بهره وری سازمان افزایش یابد. کارگاه آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار شهردای منطقه ۱۷ تهران، پنجمین دوره کارگاه آموزشی برگزارشده توسط شرکت بهفا در جهت گسترش دانش مدیریت فرآیند کسب و کار در سازمان ها و شرکت های سطح کشور است.

دیگر دوره های آموزشی برگزار شده در شرکت دانش بنیان پژوهشگران پویا الکترونیک پردیس، دانشگاه غیرانتفاعی ابرار و بیمارستان بازرگان بود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *