چکیده متن

[button type=”rd_3dstroke_bt” size=”medium_rd_bt” use_icon=”yes” icon_position=”bt_icon_right” url=”http://www.behfaco.ir/wp-content/uploads/BPM_in_Traffic.pdf” icon=”lis-downloading3″]دانلود مقاله[/button]

اشتراک گذاری

اهمیت مدیریت فرآیند کسب‌وکار در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک


چکیده:

مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار یک روش‌شناسی نظام‌مند به‌منظور تعریف، طراحی/ بازطراحی، ایجاد، مستندسازی، اندازه‌گیری، پایش و کنترل فرآیندهای کسب‌وکار، به‌منظور ایجاد ارزش برای مشتریان سازمان با چابکی بالاتر است. در این پژوهش به اهمیت مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار پرداخته می‌شود. برای این منظور، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، موردمطالعه قرار می‌گیرد و پس‌از شناسایی خروجی‌های مطلوب سازمان، به شناسایی و طراحی فرآیندهای مربوطه پرداخته‌ می‌شود. درآخر نیز منطبق براستاندارد BPMN2.0 ، فرآیند “تدوین طرح‌های تسهیل و ایمن‌سازی عبورومرور” مدل‌سازی گردیده‌است. نتایج نشان‌می‌دهد که با نگاه فرآیندی به سازمان‌ها، یک فرآیند می‌تواند طیف وسیعی از خدمات را در‌بربگیرد و از پیچیدگی جلوگیری‌نماید.

[button type=”rd_3dstroke_bt” size=”medium_rd_bt” use_icon=”yes” icon_position=”bt_icon_right” url=”http://www.behfaco.ir/wp-content/uploads/BPM_in_Traffic.pdf” icon=”lis-downloading3″]دانلود مقاله[/button]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *