چکیده متن

اطلاعات ناقص، متناقض و متنوع یکی از مشکلات تکنولوژی اطلاعات است که صعنت بهداشت و درمان با آن مواجه می‌باشد. یکی از راهکارهای حل این مشکل می‌تواند پیاده‌سازی اصول مدیریت فرآیند کسب‌وکار در سیستم اطلاعات پزشکی بخش بهداشت و درمان باشد. این راه‌حل بسیار قابل اعتماد است و باعث کاهش زمان دسترسی به اطلاعات بیماران […]

اشتراک گذاری

مدیریت فرآیندهای کسب و کار در سیستم سلامت امریکا


اطلاعات ناقص، متناقض و متنوع یکی از مشکلات تکنولوژی اطلاعات است که صعنت بهداشت و درمان با آن مواجه می‌باشد. یکی از راهکارهای حل این مشکل می‌تواند پیاده‌سازی اصول مدیریت فرآیند کسب‌وکار در سیستم اطلاعات پزشکی بخش بهداشت و درمان باشد. این راه‌حل بسیار قابل اعتماد است و باعث کاهش زمان دسترسی به اطلاعات بیماران می‌شود. برای انجام این کار، گردش‌کار پیاده‌سازی کنترل فرآیند عفونت بالینی با همکاری ارائه‌دهندگان خدمات درمانی و مرکز خدمات بهداشت و درمان در ایالت متحده اجرا شد. جریان‌کار با بهره‌گیری از سطح هفتم سلامت (HL7) و استاندارد ارتباطات، برای استفاده از سیستم‌های مختلف تصمیم‌گیری اتوماتیک بالینی استفاده شد. تجزیه و تحلیل‌ نهایی داده‌ها به طور واضح بر قابلیت‌های مدیریت فرآیند کسب‌وکار در بهبود اطلاعات ادغام شده، افزایش کیفیت مراقبت از بیماران، کاهش استرس کارمندان بخش سلامت و کاهش هزینه‌های درمان تاکید می‌کند.

در این مقاله پس از بررسی معضلات و مشکلات وضع موجود سیستم سلامت کشور امریکا، به بررسی و تحلیل وضع موجود فرآیندهای سیستم سلامت و در نهایت بهبود و پیاده‌سازی آن پرداخته خواهدشد. سپس نتایج حاصل با پیش از بهبود مقایسه شده است.

ترجمه و تنظیم: فاطمه حاجی غلامرضا

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *