چکیده متن
سازمانهایی با قابلیت های BPM بالغ ، فرایندهایشان را در چرخه حلقه بسته ای مدیریت می نمایند که برنامه ریزی، طراحی، پیاده سازی، اجرا، اندازه گیری، کنترل و بهبود پیوسته فرایندهای کسب و کار را خطاب قرار می دهد. ادبیات BPM مملو از دوره های عمر فرایند کسب و کار است که این شیوه مدیریت [...]
اشتراک گذاری

لزوم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار مطابق یک چرخه حلقه بسته


سازمانهایی با قابلیت های BPM بالغ ، فرایندهایشان را در چرخه حلقه بسته ای مدیریت می نمایند که برنامه ریزی، طراحی، پیاده سازی، اجرا، اندازه گیری، کنترل و بهبود پیوسته فرایندهای کسب و کار را خطاب قرار می دهد.

ادبیات BPM مملو از دوره های عمر فرایند کسب و کار است که این شیوه مدیریت حلقه بسته را شرح می دهند. صرف نظر از تعداد فازها در دوره عمر فرایند کسب و کار و صرف نظر از برچسب های بکاررفته برای توصیف آنها، اکثر وسیعی را می توان در چرخه برنامه، اجرا، کنترل، عمل (PDCA)  ترسیم نمود که توسط دکتر W.Edwards Deming در سال ۱۹۵۰ مشهور گردید.

به خاطر سادگی، شهرت، و عدم تعصب و سوداری به سمت هر روش یا چارچوب خاص و تجاری، در این جا از دوره عمر PDCA در بحث راجع به دوره عمر فرایند کسب و کار و مدیریت دوره عمر استفاده خواهد شد.

کاربرد عملی دوره عمر فرایند کسب و کار بسته به وسعت و حدود کاربردش، متغیر می باشد. در یک طرف طیف، از دوره عمر می توان به طور جداگانه در فرایندهای کسب و کاری استفاده نمود که مستقل از یکدیگر تعریف، پیاده و مدیریت می شوند. این شیوه اغلب در ابتکارات بهبود فرایند نادر و درسازمانهایی دیده می شود که رشته های معماری کسب و کار و فرایندشان ( و متعاقباً، مفاهیم قابلیت همکاری و استفاده مجدد از اجرای معماری)، به بلوغ کامل نرسیده اند. در طرف دیگر طیف، از دوره عمر می توان در فرایندهای کسب و کار استفاده نمود، زمانی که تشخیص داده می شود مهندسی، استقرار، و هماهنگی مدیریت شده بسیاری از فرایندهای کسب و کار که سازمان های تابعی متعدد را پوشش می دهند، نهایتاً منجر به تحویل بهینه ارزش به مشتری می گردند. این سطح از کاربرد دوره عمر در سازمانهایی معمول است که در پیاده سازی مدیریت فرایند کسب و کار در سطح سازمان با رشته معماری فرایند کسب و کار و کسب و کار کاملاً پشتیبانی شده، با موفقیت سرمایه گذاری کرده اند.

برای این بحث، از چرخه  PDCA در یک فرایند کسب و کار استفاده می شود، کاری که در تلاشهای توسعه یا بهبود فرایند نادر، معمول می باشد. مراحل این چرخه عبارت اند از:

در مطالب بعدی، به توضیح مراحل این چرخه پرداخته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *