چکیده متن

همانطور که در مطلب مربوط به نقشه فرآیند در نرم‌افزار دیسکو گفته شد یکی از حالت‌های نمایش نقشه فرآیندی در نرم‌افزار دیسکو نقشه تکرار فعالیت ها در فرآیند است که در این پست به تشریح آن می‌پردازیم.

اشتراک گذاری

نقشه تکرار فعالیت‌ها در فرآیند


همانطور که در مطلب مربوط به نقشه فرآیند در نرم‌افزار دیسکو گفته شد یکی از حالت‌های نمایش نقشه فرآیندی در نرم‌افزار دیسکو نقشه تکرار فعالیت ها در فرآیند است که در این پست به تشریح آن می‌پردازیم.

در این نحوه نمایش نقشه‌ی فرآیندی، علاوه بر مشاهده گردش فرآیند میان گام‌های مختلف، می‌توان تعداد دفعات تکرار هر فرآیند را نیز مشاهده کرد. بدین صورت که رنگ هر یک از فعالیت‌ها و یال‌های متصل کننده‌ی دو فعالیت، نشان از میزان تکرار آن فعالیت دارد. بنابراین هرچه رنگ فعالیت پررنگ‌تر باشد، بدین معنی است که بیشترین تعداد دفعات در آن فعالیت انجام می‌شود. همانگونه که در شکل زیر مشاهده می‌شود، برخی از یال‌های میان دو فعالیت با رنگ تیره‌تر و پهن‌تر رسم شده‌اند که حاکی از آن است که جریان caseها میان دو فعالیت  زیاد می‌باشد.

در حاشیه سمت راست یک طیف رنگی قرار دارد که به عنوان راهنمای نقشه می‌توان از آن استفاده کرد. این طیف نشان می‌دهد که هریک از رنگ‌های استفاده شده در نقشه، نمایشگر چه تعداد تکرار caseها است.

 

 

روی هریک از فعالیت‌ها، زیر نام فعالیت، یک عدد نوشته شده است که تعداد دفعات تکرار آن فعالیت را نشان می‌دهد. هم‌چنین روی هریک از یال‌ها نیز یک عدد درج شده که نشان‌دهنده تعداد caseهایی است که بین آن دو فعالیت وجود دارند. به عبارت دیگر، عدد درج شده روی یال‌ها، بیانگر آن است که به ازای چه تعداد case بین آن دو فعالیت، ارتباط وجود دارد. هم‌چنین با کلیک کردن روی هریک از فعالیت‌ها و یال‌ها، اطلاعات بیشتری در اختیار تحلیلگر قرار می‌گیرد. این اطلاعات شامل  تعداد تکرار فعالیت، تعداد saceهای شامل فعالیت و بیشترین تکرار در هر case می‌باشد. شکل زیر این اطلاعات را نمایش می‌دهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *