گواهی‌نامه‌های ABPMP

گواهی‌نامه اعتبارسنجی فعالان حوزه BPM

انجمن بین‌المللی مدیریت فرآیندهای کسب و کار اقدام به ارائه گواهی‌نامه اعتبارسنجی فعالان حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار کرده است. این اقدام سبب شناسایی افراد معتبر و دارای سطح علمی مناسب از مدیریت فرآیندهای کسب و کار در این عرصه خواهد شد.این گواهی‌نامه‌ها در سه سطح گوناگون برای فعالین BPM از سوی ABPMP صادر می‌شود. برای آشنایی با هریک از این گواهی‌نامه ها بروی نام آن کلیک نمایید.

هر یک از گواهینامه‌های مذکور پس از شرکت در آزمون اختصاصی آن و کسب حدنصاب نمره، از سوی ABPMP به متقاضیان ارائه خواهدشد. در شکل زیر شرایط اخذ هر یک از گواهی‌نامه‌ها با توجه به سه معیار دانش، تجربه و مهارت نشان داده شده است.

سرفصل‌های آزمون مذکور منطبق بر حوزه‌های ۹ گانه دانشی کتاب BPM CBOK می‌باشد که در شکل زیر به نمایش درآمده اند.

گواهینامه CBPA

این گواهی‌نامه که سطح اول گواهی‌نامه‌های مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار از سوی ABPMP می‌باشد شرایط اخذ ساده‌تری نسبت به دیگر گواهی‌نامه‌ها دارد. از شرایطی که برای متقاضیان جهت اخذ این گواهی‌نامه از سوی ABPMP عنوان شده است، ۱۲۵۰ساعت فعالیت در حوزه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار یا دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته‌های دانشگاهی یا گذراندن ۶۲۵ساعت دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار و شرکت در آزمون اخذ گواهی‌نامه می‌باشد.

هزینه‌های لازم جهت اخذ گواهی‌نامه CBPA در دو بخش تعریف و مشخص شده‌اند. بخش اول که با نام «هزینه ثبت‌نام» معرفی می‌شود ۴۰دلار می‌باشد که در زمان ثبت تقاضا جهت اقدامات اداری و ممیزی پیش‌نیازهای حضور در آزمون گواهی‌نامه CBPA از متقاضی دریافت می‌شود. لازم است فرد متقاضی در زمان ثبت‌نام، تمامی مستندات لازم جهت احراز شرایط پیش‌نیازی حضور در آزمون اخذ گواهی‌نامه را به انجمن ارائه نماید. اگر فرد مورد نظر از دیدگاه پیش‌نیازهای مورد توجه گواهی‌نامه مذکور، مورد تایید قرار گیرد، پس از اطلاع‌رسانی به وی از طریق ایمیل از سوی انجمن بین‌المللی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، لازم است هزینه ۴۰۰دلار جهت شرکت در آزمون را پرداخت نماید. همچنین فرد متقاضی باید یکی از مکان‌های آزمون در سراسر جهان را جهت اجرای آزمون آنلاین CBPA به همراه تاریخ پیشنهادی خود جهت شرکت در آزمون به انجمن اعلام نماید.

آزمون اخذ گواهی‌نامه CBPA در مدت ۱۲۰ دقیقه با ۹۰ پرسش تخصصی به صورت آنلاین در مراکز آزمون و یا نمایندگان ABPMP در سراسر جهان برگزار می‌گردد. متقاضیان پس از شرکت در آزمون و دریافت نمره مناسب، گواهی‌نامه CBPA را اخذ می‌کنند که این گواهی‌نامه تا ۳سال اعتبار داشته و پس از آن با ۳۰ساعت آموزش حرفه‌ای مدرک دوباره تمدید می‌گردد.

گواهینامه CBPP

دومین سطح از گواهی‌نامه‌های ABPMP که به متقاضیان و واجدین شرایط اخذ آن، ارائه می‌شود، گواهی‌نامه CBPP می‌باشد. این گواهی‌نامه که شرایط اخذ متفاوتی از گواهی‌نامه CBPA و CBPL دارا می‌باشد بسیار مورد توجه فعالان و علاقه‌مندان به حوزه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار قرار گرفته است. انجمن بین‌المللی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار در خصوص لزوم ارائه این گواهی‌نامه به متقاضیان عنوان کرده است «این گواهی‌نامه سطح دانش تئوری و عملیاتی فعالان حوزه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار را مورد سنجش قرار می‌دهد.» لذا در سطح جهان، فعالان حوزه BPM همواره در تلاش، جهت اخذ این گواهی‌نامه بوده‌اند.

در شرایط اخذ این گواهی‌نامه و پیش‌نیازهای آن مسائل آموزشی و عملیاتی همچون هدف ارائه آن مطرح شده است که در ادامه یک به یک معرفی خواهند شد. این گواهینامه توسط ABPMP به کسانی اعطا می‌شود که حداقل ۴سال در زمینه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار فعالیت کرده‌اند. انجمن بین‌المللی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار شرایطی را معادل ۴سال فعالیت در حوزه BPM معرفی کرده است که افراد با دارا بودن این شرایط نیز می‌توانند جهت اخذ گواهی‌نامه CBPP اقدام نمایند. این شرایط به صورت دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا داشتن یکی از مدارک PMP، CBAP و CBIM با داشتن حداقل ۶ ماه اعتبار، در نظر گرفته شده است. افرادی که این شرایط را دارا هستند می‌توانند جهت شرکت در آزمون اخذ این گواهی‌نامه اقدام نمایند.

هزینه در نظر گرفته‌شده جهت اخذ گواهی‌نامه CBPP مانند دو گواهی‌نامه دیگر، به ۲ بخش تقسیم می‌شود. ثبت‌نام اولیه گواهی‌نامه CBPP جهت اقدامات اداری و ممیزی متقاضی از دیدگاه پیش‌نیازهای مورد نظر، ۷۵دلار هزینه دارد که باید توسط متقاضی در مرحله ثبت‌نام جهت ارزیابی پرداخت شود. در این مرحله همزمان با پرداخت هزینه مذکور لازم است تمامی مدارک و مستندات موجود توسط متقاضی مبنی بر دارا بودن شرایط اخذ گواهی‌نامه CBPP به انجمن ارائه گردد. اگر فرد متقاضی مورد تایید ABPMP قرار گیرد، مرحله نهایی ثبت‌نام جهت حضور در آزمون و اخذ گواهی‌نامه مذکور آغاز می‌گردد. در این مرحله اگر متقاضی از اعضای ABPMP باشد هزینه‌ای معادل ۵۰۰دلار و اگر غیر از اعضای ABPMP باشد لازم است هزینه‌ای معادل ۶۵۰دلار را جهت شرکت در آزمون اخذ گواهی‌نامه پرداخت کند.

آزمون اخذ گواهی‌نامه CBPP شامل ۱۳۰ سوال تخصصی بر اساس کتاب BPM CBOK می‌باشد. این گواهی‌نامه اعتبار ۳ ساله داشته و جهت تمدید اعتبار آن، لازم است مدت ۶۰ساعت آموزش توسط متقاضی گذرانده شود.

گواهینامه CBPP

بالاترین سطح گواهی‌نامه‌های ABPMP که به متقاضیان و افراد واجدشرایط اعطا می‌شود، گواهی‌نامه CBPL است. این گواهی‌نامه تاکنون ارائه نشده است و تنها شرایط اخذ آن بدون هزینه‌های لازم برای ثبت‌نام آشکار و مطرح شده است. طبق اعلام انجمن بین‌المللی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، این گواهی‌نامه برای رهبران کسب‌وکارها درنظر گرفته شده است.

شرایطی که جهت اخذ این گواهی‌نامه اعلام شده است بدین شرح می‌باشد. دارا بودن حداقل تجربه ۱۰ ساله در حوزه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار برای تمامی متقاضیان الزامی است. اما دو شرط دیگر وجود دارد که برقراری تنها یکی از آن‌ها امکان حضور در آزمون این گواهی‌نامه را ممکن می‌سازد. حالت اول، فعالیت ۵ساله در پروژه‌های تحول فرآیند و دارا بودن گواهی‌نامه CBPP است. حالت دوم، داشتن مدرک کارشناسی ارشد و یکی از گواهی‌نامه‌های PMP، CBA و Lean با اعتبار حداقل ۶ماهه می‌باشد. افرادی که شرایط فوق را دارند می‌توانند در آزمون اخذ این گواهی‌نامه شرکت کنند.