MBA in BPM

MBA in BPM

یکی از رشته‌های مدیریتی که درسال‌های اخیر در ایران با اقبال عمومی مدیران و کارآفرینان روبه‌رو شده است رشته (MBA (Master of Business Administration است. این رشته به واسطه آموزش‌های مفید و کاربردی که به متقاضیان ارائه داده است توانسته نظر بسیاری از صاحبان کسب‌وکار را به خود جلب کند. امروزه افراد زیادی به تحصیل در حوزه مدیریت ‌کسب‌وکار روی آورده‌اند.

مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار یک روش سازمان‌یافته و نظام‌مند به‌منظور تعریف، طراحی، بازطراحی، ایجاد، مستندسازی، اندازه‌گیری، پایش و کنترل کلیه فرآیندهای کسب‌وکار مکانیزه و غیرمکانیزه، به‌منظور ایجاد ارزش بیشتر برای ذینفعان و افزایش چابکی سازمان در دستیابی به اهداف است.

با رشد MBAهای تخصصی و ظهور دانش BPM در میان رویکردهای مدیریتی، MBA این حوزه نیز پا به عرصه گذاشت. از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات ارائه دهنده این گرایش از MBA می‌توان به Georgia State University، MSIT Programs، MSHFID، Unisinos، Vlerick Business School و Wuacademia اشاره کرد.

معرفی دوره

باتوجه به روند رو به رشد BPM، افراد بسیاری به فعالیت در این زمینه روی آورده‌اند. مدیران ارشد بسیاری فقدان آن را احساس کرده و کسب تخصص در این زمینه را برای مدیران میانی و اجرایی خود الزام نموده‌اند. از طرفی یکی از رشته‌های مدیریتی که درسال‌های اخیر در ایران با اقبال عمومی مدیران و کارآفرینان روبه‌رو شده است رشته MBA است. با رشد MBAهای تخصصی و ظهور دانش BPM در میان رویکردهای مدیریتی، MBA این حوزه نیز پا به عرصه گذاشت. از این‌رو باتوجه به علاقه‌مندی مخاطبین این حوزه دانشی که اکثراً حرفه‌ای‌های کسب‌وکار را شامل می‌شوند، دوره پیشرفته مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار برای اولین بار در ایران باهمکاری نمایندگی انحصاری انجمن بین‌المللی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار در ایران با دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد. گواهینامه صادره از طرف مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر و  نمایندگی انحصاری انجمن بین‌المللی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار در ایران به مخاطبین اعطا می‌گردد.

در دوره چه می‌گذرد؟

این دوره آموزشی یک ساله و شامل هشت درس تخصصی به همراه یک پروژه کاربردی است.  هر درس در قالب ۳۰ ساعت آموزشی و با بهره‌گیری از منابع به‌روز دنیا توسط اساتید صاحب‌نام حوزه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار ارائه می‌گردد.

 

چرا این دوره مفید است؟

هدف از برگزاری این دوره، ترویج دانش BPM کاربردی در فضای آکادمیک در میان فعالان صنعتی است. در این دوره علاوه بر کسب دانش روز حوزه، بر روی مهارت عملی مخاطبین نیز تمرکز می‌گردد. علاوه بر این امکان ایجاد شبکه با متخصصین حوزه BPM  و دانش‌پذیران سازمان‌های مختلف شرکت‌کننده در دوره فراهم می‌باشد.

این رویداد برای چه کسانی پیش‌بینی شده است؟

این رویداد برای مشاوران مدیریت در حوزه BPM، مدیران واحدهای مرتبط با فرآیندها و سیستم‌ها در سازمان‌های مختلف و  صاحبان کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و حوزه‌های مدیریتی پیش‌بینی شده است.