شرکت بهین سازان فرآیند امین مفتخر است که با سازمان‌‎ها و ارگان‎‌های شاخص در حوزه‎‌های مختلف مدیریت فرآیند همکاری‎‌های موفقیت آمیزی داشته است و این همکاری‌ها منتج به اصلاح و بهبود ساز و کارهای مدیریتی این سازمان شده است.

به منظور آگاهی بیشتر، جزئیات همکاری‎‌ها در ذیل قابل مشاهده است.

پروژه های بهفا

All articles loaded
No more articles to load