ابزارهای فرآیندکاوی با دقتی بسیار بالاتر نسبت به مصاحبه، با رجوع به پایگاه داده‎‌ی سیستم‌های اطلاعاتی سازمان، مدل فرآیندی را به همراه امکان شناسایی گلوگاه، دوباره کاری و عوارض فرآیند استخراج می‎‌کند.

فرآیند کاوی

اگر تجربه پیاده‌سازی BPM در سازمان خود را دارید، حتما با این موضوع برخورد کرده‌اید که در جلسات مصاحبه برای شناسایی جریان فرآیند، افراد مختلف روند متفاوت و بعضاً متناقضی را برای فرآیند متصور بوده‌اند. هم چنین ممکن است پیش بیاید که پیچیدگی فرآیند به میزانی باشد که امکان تعریف شفاهی آن وجود نداشته و در جلسات، شاهد سردرگمی خبرگان آن فرآیند باشید.

در این شرایط ابزاری که به کمک شما می‌آید «فرآیندکاوی» است. فرآیندکاوی برای شناسایی جریان فرآیند نیاز به مصاحبه با افراد ندارد! ابزارهای فرآیندکاوی با رجوع به پایگاه داده سیستم‌های اطلاعاتی شما، مدل فرآیندی را با دقت بسیار بالایی نسبت به مصاحبه، ارائه می‌دهد. هم چنین با استفاده از فرآیندکاوی می‌توانید گلوگاه‌ها، دوباره‌کاری‌ها، تخلفات و بسیاری از عوارض دیگر فرآیند را شناسایی کنید. باتوجه به جدید بودن این حوزه دانش مدیریتی، طبیعی است که دانش استفاده از این ابزار در سازمان شما وجود نداشته باشد. در این صورت می‌توانید از مشاوران شرکت ما که تجربه استفاده از فرآیندکاوی در چندین سازمان را دارند کمک بگیرید.