از آنجایی که ساختار سازمانی سنتی قابلیت پشتیبانی از فرآیندها را ندارد و موجب اتلاف منابع می‎‌شوند، علاوه بر پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار در سازمان نیاز به بازطراحی ساختار با رویکرد فرآیندکاوی دارید.

ساختار سازمانی فرآیندگرا

اگر می‌خواهید سازمانی داشته باشید که با خیالی آسوده از « فرآیندگرا » بودن آن صحبت کنید، علاوه بر نظام مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، شما نیاز به یک ساختار سازمانی فرآیندگرا دارید. اکثر اوقات ساختار سازمانی سنتی، قابلیت پشتیبانی از فرآیندهارا ندارند که این امر موجب هدر رفت منابع سازمان شما می‌گردد. به همین خاطر اگر به سازمان خود نگاه فرآیندی دارید و می‌خواهید از مجموعه سازمان‌های سنتی و وظیفه گرا خارج شوید، باید به فکر بازطراحی ساختار سازمانی با رویکرد فرآیندگرا بیافتد.

در این رویکرد واحدهای سازمانی، نقش‌ها، شرح وظایف و نظام‌های حاکم بر آن‌ها برای پشتیبانی در اجرای فرآیندها شکل می‌گیرند.

متأسفانه تاکنون مطالب آموزشی محدودی در زمینه طراحی ساختار سازمانی فرآیندگرا منتشر شده است. به همین خاطر در بسیاری از مواقع سازمان‌ها امکان تدوین ساختاری متناسب با فرآیندهای خود را ندارند و تناقضات متعددی در اجرای فرآیندها را تجربه می‌کنند؛ اما شما اگر قصد دارید ساختار سازمانی خود را فرآیندگرا کنید، می‌توانید با تیم ما که تجربه‌ی طراحی این نوع ساختار را در چندین سازمان دارد، در ارتباط باشید.